App.notyfile.se safari
KÖPA OCH ÄGA BOSTADSRÄTT

MEDBESTÄMMANDE, TRYGGHET OCH GEMENSKAP

Ägande av en bostadsrätt innebär att du och grannarna i bostadsrättsföreningen gemensamt äger och förvaltar bostadsrättsföreningens byggnader och gemensamma utrymmen. Fastigheten ägs av bostadsrättsföreningen och när du köper en bostadsrätt äger du en andel i föreningen och har därmed rätten att bo i din bostad.

en GEMENSAM FÖRENING

När du äger en bostadsrätt förvaltar du fastigheten tillsammans med grannarna i en bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen styrs av förberedda stadgar och styrelsen som väljs av medlemmarna.

MEDBESTÄMMANDE

Fördelarna med att äga en bostadsrätt är många. alla medlemmar får vara med och bestämma om sitt boende. Ansvaret delas och ni bestämmer gemensamt via den valda styrelse. På årsstämman går man igenom föreningens ekonomi och viktiga beslut fattas. Alla medlemmar kan lämna in egna motioner (förslag) på förändringar och förbättringar. 

RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

Som bostadsrättsägare har man både rättigheter och skyldigheter. Man ansvarar själv för den egna bostaden, allt innanför ytterdörren och fasaden. Man får måla, tapetsera och göra mindre ombyggnationer i lägenheten. Men när det gäller större förändringar så måste styrelsen ge sitt medgivande. 

DINA KOSTNADER

Förutom den insats du betalar när du köper din bostadsrätt betalar du även en årsavgift som ska täcka din bostads andel av föreningens kostnader, som räntor och amorteringar på föreningens lån samt drift- och underhållskostnader. I årsavgiften ingår oftast värme, vatten och avfallshantering men hushållsel står man själv för. I vissa fall kan föreningen bestämma att till exempel vatten och värme debiteras efter förbrukning. Årsavgiften debiteras ut som en månadsavgift. Föreningen kan även ha hyresintäkter för lokaler, olika gemensamma anläggningar och parkeringar. Det är också viktigt att du har en hemförsäkring med bostadsrättstillägg.

 

Company 2022 © All Rights Reserved. Design by Maree fastigheter