App.notyfile.se safari

Arkitektur-, ingenjörskonst och hållbarhet i fokus!

"I varje bostadsprojekt som vi utvecklar ska det finnas något för alla - och alla ska stortrivas!"

Maree fastigheter AB

Maree Fastigheter AB Drivs av arkitektur- och konstruktionsbyrån Maree Design AB. Genom att inneha både arkitekter och konstruktörer, de två mest centrala  kompetenserna inom projekteringsfasen kan projekteringen effektiviseras och mer resurser kan spenderas på kreativitet. 

Istället för att lägga fokus på att skapa industriellt vinstdrivande projekt kan vi som arkitekter med friare händer experimentera och skapa unika och arkitektoniskt utmanande och unika projekt som anpassas till den aktuella platsen. 

Kreativitet, funktionalitet, kvalitetssäkring och effektivisering är
nyckelord som arkitekterna & ingenjörerna på Maree ständigt har i åtanke och strävar att jobbar efter.

Urban mångfald

Maree vill skapa urban mångfald med varierande funktioner och utveckla attraktiva stadskvarter för aktiva och hälsosamma liv som främjas av natur och gärna även vattenmiljöer. Bostadsområden som utvecklas är unika och skänker nya kvalitéer till det omgivande landskapet. 

Vårt fokus ligger främst på småbarnsfamiljer som värderar ett liv i sitt egna hus samtidigt som de ingår i ett grannskap. Men vi vill även framhäva en blandning av människor och aktiviteter. Det kan vi göra genom att särskilja varje bebyggelsegrupp inom våra projekt med egna identiteter, funktioner och kvalitéer.

 I varje bostadsprojekt som vi utvecklar ska det finnas något för alla – och alla ska stortrivas! 

Geografiskt obegränsade

Maree´s huvudkontor och utgångspunkt är Stockholm, men vi begränsar oss inte till varken huvudstaden eller andra storstadsregioner. Vi utvecklar projekt där möjlighet- och utvecklingspotential råder. Genom omfattande marknadsundersökningar och täta samarbeten med noggrant utvalda lokala experter och entreprenörer ser vi till att rätt typ av bostäder utvecklas på rätt plats för rätt målgrupp – och att slutprodukten alltid lever upp till vår standard!

Company 2022 © All Rights Reserved. Design by Maree fastigheter