App.notyfile.se safari

Maree Fastigheter AB

Fastigheter med arkitektur-, ingenjörskonst och hållbarhet i fokus

Hitta din nya bostad

Vi bygger över hela Sverige. Hitta din bostad här!

Socialt-, ekonomiskt- & ekologiskt hållbart!

KÖPPROCESSEN​

Vi guidar dig genom stegen till ett tryggt bostadsrättsköp.​

Arkitektritat - på riktigt!

”Arkitektritat” är en överexploaterad term inom nyproduktion. Naturligtvis är alla byggnader på ett eller annat sätt arkitektritade, men de är ofta även resultatet av många arkitektoniska kompromisser som arkitekten tvingats till. Men inte i våra fastigheter!

Maree Fastigheter AB drivs av arkitektur- och konstruktionsbyrån Maree Design. Genom att utvecka projekt i egen regi tillåts arkitekterna att själva agera byggherrar. Istället för att lägga fokus på att skapa industriellt vinstdrivande projekt, kan arkitekterna med friare händer experimentera och skapa unika och arkitektoniskt utmanande projekt som anpassas till den aktuella platsen. 

 

Trots att människor spenderar största delen av tiden i hemmet så läggs väldigt lite tid och resurser på inredningsarkitekturen i nya bostadsprojekt. Vi tror att går att skapa hemtrevliga och unika bostäder utan att det ska behöva kosta extra varken för oss som utvecklaren eller bostadstagaren. 

Maree strävar efter att skapa urban mångfald med varierande funktioner och utveckla attraktiva stadskvarter för aktiva och hälsosamma liv som främjas av natur. Bostadsområden som utvecklas är unika och skänker nya kvalitéer till det omgivande landskapet. 

 

Om oss

Maree Fastigheter AB drivs av arktiektur- och konstruktionsbyrån Maree Design. 

Du är i goda händer

Kontakt oss

Company 2022 © All Rights Reserved. Design by Maree fastigheter